Hoe werkt close reading in Lezen?

In dit artikel lees je hoe jouw leerlingen werken met de close reading aanpak met Begrijpend Lezen van Faqta.

Groepen 5 t/m 8 Begrijpend Lezen

De leesmotivatie in Nederland heeft een uitermate laag punt bereikt. Veel begrijpend leesmethodes focussen zich op het aanleren van leesstrategieën en laten hetgeen wat de tekst daadwerkelijk interessant maakt -de inhoud- achterwege. Bij Faqta wilde we dit graag anders aanpakken. De nieuwe begrijpend leesmethode van Faqta berust daarom op de close reading aanpak. Lees in dit artikel hoe close reading is verwerkt in Faqta Lezen. 

Wat is de close reading aanpak?

Close reading is een aanpak die kan worden gebruikt om rijke, complexe teksten te lezen en begrijpen. Leerlingen lezen een tekst meerdere keren, om er zo steeds een dieper begrip van te krijgen. Lees in dit artikel meer over de verschillende leessessies die kenmerkend zijn voor close reading. Hieronder kun je lezen hoe deze sessies zijn verwerkt in de themaopbouw van Faqta Lezen. 

Hoe is close reading verwerkt in Faqta Lezen? 

De close reading aanpak is verwerkt in de begrijpend leesmethode van Faqta. Lees hieronder op welke manier:

  • Rijke, authentieke teksten: Alle teksten die gebruikt worden in Faqta Lezen, zijn rijke en authentieke teksten. De teksten gaan over herkenbare thema's en zijn levendig. Er is sprake van origineel en gevarieerd taalgebruik. 
  • Koppeling met Faqta Wereld thema's: De Faqta Lezen thema's zijn gekoppeld aan de thema's van Faqta Wereld. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld in periode 2 over het weer (met Faqta Wereld) en krijgen in diezelfde periode leesteksten (van Faqta Lezen) over hetzelfde thema. 
  • Twee teksten, één thema: In elk Lezen thema, lees je twee verschillende soorten teksten over hetzelfde onderwerp. Elke tekst wordt meerdere keren gelezen, waarbij er steeds dieper op de betekenis van de tekst kan worden ingegaan.
  • Klassengesprek: Leerlingen duiken in drie sessies steeds dieper de tekst in, waarbij ze aan het eind een klassengesprek hebben over de tekst. Niet alleen tijdens het klassengesprek, maar ook op andere momenten gedurende het thema, kunnen jij en je leerlingen de tekst bespreken.

Hoe zijn de leessessies verwerkt in de Lezen thema's?

De drie leessessies kenmerkend voor close reading, zijn verwerkt in de Lezen thema's van Faqta. Lees hieronder hoe de leessessies zijn verwerkt en bekijk de afbeelding.

Sessie 1 - Algemeen beeld van de tekst: In het eerste en derde deel van het thema (aangegeven met "Basis"), wordt de eerste leessessie uitgevoerd. Tijdens deze lessen gaan de leerlingen de tekst scannen, de tekst (met een maatje) lezen, en verwerkingsopdrachten maken (op het leerplatform en op papier).

Sessie 2 - Dieper begrip van de tekst: In het tweede en vierde deel van het thema (aangegeven met "Dieper Duiken"), wordt de tweede leessessie uitgevoerd. De tekst wordt kort herhaald en vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met een verwerkingsopdracht, waarbij ze een dieper begrip van de tekst zullen ontwikkelen. 

Sessie 3 - Betekenis van de tekst: In het tweede en vierde deel van het thema (aangegeven met "Dieper Duiken"), wordt ook de derde leessessie uitgevoerd. De leerlingen gaan de tekst nog een keer lezen en bereiden een discussieblad voor. Vervolgens wordt de tekst (en het ingevulde discussieblad) besproken met de klas.

Meer weten? 

Wil je Faqta Lezen inzetten in combinatie met andere Faqta thema's? Bij Faqta hebben we een complete jaarplanning ontwikkeld die je hiervoor kunt gebruiken. 

Wil je meer leren over Faqta Lezen in het algemeen? Raadpleeg dan dit informatieblad