Wat is close reading?

In dit artikel lees je wat de close reading aanpak betekent.

Groepen 5 t/m 8 Begrijpend Lezen

De (begrijpend) leesvaardigheid van veel leerlingen in Nederland is onvoldoende. Bovendien is de motivatie voor lezen laag. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien deze vaardigheid belangrijk is voor het verloop van leerlingen in hun verdere schoolloopbaan. Benieuwd hoe close reading zowel de leesmotivatie als het leesbegrip van leerlingen stimuleert? Lees dan verder.

De close reading aanpak

Close reading is een aanpak voor begrijpend lezen. Met deze aanpak lezen leerlingen rijke, complexe teksten. De teksten worden meerdere keren gelezen, waarbij er telkens een dieper begrip van de tekst ontstaat. Tijdens de verschillende leessessies (zie hieronder) worden er tekstgerichte vragen gesteld, die aansluiten op de inhoud van de tekst. Om die vragen te kunnen beantwoorden, moeten de leerlingen de tekst nogmaals goed bekijken. In vergelijking met andere begrijpend lees methodes worden leesstrategieën ingezet als middel om de tekst te begrijpen, en niet als doel op zich. Met close reading ontwikkelen je leerlingen niet alleen begrijpend leesvaardigheden, maar doen ze ook nieuwe kennis op. De leerlingen lezen namelijk meerdere  (verschillende soorten) teksten over hetzelfde onderwerp. Tussen deze teksten worden verschillende verbanden en relaties gelegd. Daarnaast heeft interactie een belangrijke rol in het leren begrijpen van de teksten. Het gaat hierbij om interactie tussen de leerlingen en tussen de leerkracht en de leerlingen. 

Dieper graven in de tekst (de sessies)

Met de close reading aanpak lezen de leerlingen een tekst niet één keer, maar meerdere keren. Tijdens elke leessessie wordt er aandacht besteed aan een ander aspect van de tekst. Door deze aanpak krijgen de leerlingen een steeds dieper begrip van de tekst.

  • Sessie 1: Waar gaat de tekst over? De eerste keer dat de leerlingen een tekst lezen, is het doel om een algemeen beeld te krijgen van waar de tekst over gaat. De eerste sessie is erop gericht dat leerlingen de globale inhoud kunnen navertellen. Indien de tekst over een onderwerp gaat dat nieuw is voor de leerlingen, is het van belang dat jij als leerkracht hen eerst wat basiskennis vertelt over dit onderwerp.
  • Sessie 2: Hoe staat het in de tekst? In de tweede sessie gaan de leerlingen dezelfde tekst nog een keer lezen. Dit keer is het doel om een letterlijk begrip van de tekst te krijgen. Tijdens het lezen van de tekst gaan de leerlingen opzoek naar antwoorden op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Daarnaast kan de betekenis van de tekst beter begrepen worden door te zoeken naar belangrijke woorden, zinnen of alinea's. Als laatste is het belangrijk om tijdens deze sessie aandacht te besteden aan de tekststructuur. 
  • Sessie 3: Wat betekent de tekst? In de derde en laatste sessie, ligt de focus op de betekenis van de tekst. Met behulp van de kennis die de leerlingen in de eerste en tweede sessie hebben opgedaan, proberen ze de hoofdgedachte van de tekst te begrijpen en te achterhalen welke boodschap de schrijver wilde overbrengen. Ze moeten hiervoor 'tussen de regels door' lezen; het is namelijk niet altijd letterlijk in de tekst terug te vinden. Een belangrijk laatste onderdeel van deze sessie is het voeren van een klassengesprek over de tekst.