Zo werkt Faqta Lezen

Lees in dit artikel alles wat je moet weten over onze nieuwe begrijpend leesmethode.

Groep 5 t/m 8 Begrijpend Lezen

Het starten met een nieuwe methode kan soms lastig zijn. Het is allemaal even wennen en veel dingen zijn nieuw. Bij Faqta helpen we je graag met een goede voorbereiding, ook als alles nieuw is. In dit artikel kun je daarom alles lezen over onze begrijpend leesmethode. Zo kun je goed voorbereid aan de slag!


Wat is Faqta Lezen?

Faqta Lezen is de nieuwe begrijpend leesmethode van Faqta. De methode berust op de close reading aanpak, waarbij een tekst meerdere keren wordt gelezen en er steeds op zoek wordt gegaan naar nieuwe inzichten. Door deze aanpak ontstaat er een dieper begrip van de tekst. Aansluitend op de close reading aanpak, maakt deze methode gebruik van rijke en authentieke teksten. Dit zijn bestaande teksten met rijk, gevarieerd taalgebruik. Hierdoor blijft de tekst prikkelend, ook als je hem meerdere keren leest. Lees meer over hoe de close reading aanpak is verwerkt in Faqta Lezen.

Bij Faqta Lezen maken de teksten verder een koppeling met de onderwerpen uit onze wereldoriëntatie methode. Op deze manier vormt het leesmateriaal een extra verdieping op wereldoriëntatie. Leerlingen zijn al bekend met het onderwerp, waardoor ze gemakkelijker en gemotiveerder gaan lezen.

Je vindt de thema's van Faqta Lezen in het themaoverzicht op het leerplatform (zie ook de afbeelding hieronder). In onze jaarplanning compleet zie je in één overzicht hoe je begrijpend lezen en wereldoriëntatie met elkaar kunt combineren. 

Lesvoorbereiding

Op de "Lesgeven"-pagina van Faqta Lezen, vind je alle benodigde informatie en lesmaterialen om een les voor te bereiden en geven. Bekijk de afbeelding hieronder en klik op de plusjes om te lezen waar je wat kunt vinden.

Eén Faqta Lezen thema duurt minimaal vier weken. Daarbij is de optie om in week 5 (en eventueel 6) het thema af te sluiten. Per week ben je ongeveer één uur bezig, waarbij je drie tegels doorloopt. Je kunt de begrijpend lezen lessen bijvoorbeeld ook verdelen over twee keer 30 minuten. Bekijk de onderstaande tabel voor een overzicht per week.

Lesgeven

Introduceer een Faqta Lezen thema met de "Dit-ga-je-ontdekken"-tegel. Hiermee activeer je niet alleen de voorkennis bij de leerlingen, maar maak je ze ook nog eens enthousiast over het onderwerp van de teksten. De lessen van een Faqta Lezen thema zijn altijd op de volgende manier opgebouwd:

  • Week 1: De leerlingen maken kennis met de eerste tekst door deze te scannen (tegel 1). Vervolgens ga je de tekst modelen voor je leerlingen. Dit kun je zelf doen of je gebruikt de video op het platform waarin het modelen van de tekst wordt voorgedaan. Daarna gaan ze de tekst zelf lezen en maken ze drie vragen over de tekst op het platform (tegel 2). Vervolgens worden ze in een video voorbereid op het werkblad en gaan ze aan de slag met de opdrachten (tegel 3).
  • Week 2: In deze week wordt er dieper ingegaan op de eerste tekst van het thema. Nadat het onderwerp van de tekst is opgefrist (tegel 4), kijken ze opnieuw naar de tekst. Dit doen ze door het maken van een tweede werkblad die dieper ingaat op de tekst (tegel 5). De tekst wordt afgesloten met een klassengesprek (tegel 6).
  • Week 3: De tweede tekst wordt geïntroduceerd en voor de eerste keer gelezen. In deze week volg je dezelfde stappen als in week 1. 
  • Week 4: Er wordt dieper ingegaan op de tweede tekst uit het thema. In deze week volg je dezelfde stappen als in week 2.

Thema afsluiten

Nadat je alle tegels hebt doorlopen, kun je de vijfde (en zesde) week gebruiken om het thema af te sluiten. Er zijn verschillende opties beschikbaar voor de afsluiting van een Faqta Lezen thema. Zo kun je de toets afnemen, waarmee leerlingen worden voorbereid op LVS-toetsen. Of krijg inzicht in het tekstbegrip van je leerlingen door ze een samenvatting of mindmap te laten maken met een van onze hulpbladen. 

Differentiatiemogelijkheden

Natuurlijk zijn er ook differentiatiemogelijkheden beschikbaar voor Faqta Lezen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld werken aan hun woordenschat met de "Belangrijke woorden"-tegel of leren ze verbanden leggen tussen woorden met één van onze woorden posters. De leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging, kunnen het werkblad plus maken. Dit werkblad is net wat uitdagender dan het reguliere werkblad.