Speerpunten van Faqta

In dit artikel lees je wat de speerpunten zijn van Faqta Wereld & Talent

Met Faqta bieden we je een uitgebreid programma voor wereldoriëntatie waarin verschillende vakgebieden samenkomen. Dit programma is gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij leerlingen en op het stimuleren van een onderzoekende houding. Door de onderwerpen in samenhang aan te bieden, worden leerlingen gestimuleerd om verbanden te leggen tussen verschillende vakgebieden en om op een creatieve en kritische manier te denken. Faqta biedt hierdoor niet alleen inhoudelijke verdieping, maar ook de mogelijkheid om leerlingen op een interactieve en speelse manier te laten leren.

Thematisch onderwijs

Faqta maakt gebruik van geïntegreerde thema's. Maar wat betekent dat nu precies? In een geïntegreerd thema, ook wel multiperspectief genoemd, worden verschillende onderwerpen behandeld vanuit diverse vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap. Op deze manier wordt thematisch werken praktisch toepasbaar in de klas.

Voorbeeld
Wanneer de leerlingen van groep 6 aan de slag gaan met het thema van de Gouden Eeuw ligt de focus natuurlijk op geschiedenis. Ze leren onder andere over wat de Gouden Eeuw inhield en welke rol de VOC speelde. Ook andere vakken komen aan bod binnen dit thema. Door te kijken naar onderwerpen zoals 'Eten en drinken in de Gouden Eeuw' en 'Tulpen waren goud waard', wordt het thema ook belicht vanuit natuur & techniek. Dit perspectief biedt ondersteuning. Binnen hetzelfde thema komen ook kunst & cultuur aan bod wanneer het gaat over de meesterwerken die in de Gouden Eeuw zijn gemaakt. Ook vanuit aardrijkskundig perspectief wordt deze periode belicht, bijvoorbeeld wanneer het gaat over 'Het leven op een schip'. Ook topografie krijgt dan de nodige aandacht.

Klaar voor de 21e eeuw

Goed onderwijs gaat met zijn tijd mee en speelt in op verandering. Daarbij rijst de vraag of leerlingen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juiste dingen leren als ze straks op eigen benen staan. Om met de uitdagingen van een veranderende maatschappij om te gaan, hebben leerlingen naast kennis ook creativiteit, flexibiliteit, kritisch denkvermogen en een onderzoekende houding nodig.  En vooral het vermogen om een leven lang te leren. 

Samenwerken, oplossingsgericht zijn en ICT-vaardig, nadenken over jezelf en anderen, leren wat van waarde is. Dat leren ze me Faqta. 

Ontwikkeling van eigenaarschap 

Naast de mogelijkheid om klassikaal les te geven, kun je met Faqta jouw leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces. Als je devices, zoals tablets en laptops in je klas hebt, kunnen de leerlingen in tweetallen in hun eigen tempo de lesstof tot zich nemen. De kennis wordt aangeboden in korte educatieve filmpjes, prenten met uitleg en ondersteunende tekst. Hierdoor kunnen leerlingen zelf bepalen of ze een vraag gelijk al kunnen beantwoorden na het bekijken van een filmpje of dat ze ervoor kiezen om het filmpje nogmaals terug te kijken. 

Zelfstandig leren biedt een kans om de beklijving van kennis te optimaliseren. Leerlingen die behoefte hebben aan herhaling kunnen namelijk de filmpjes net zo vaak bekijken tot ze het begrijpen. En leerlingen die de stof al onder de knie hebben, kunnen verder in hun eigen tempo. 

Persoonlijke talentontwikkeling

Het onderwijs is doorgaans leerstofgericht in plaats van kindgericht. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling, verdieping van brede algemene kennis en inzicht over de wereld en samenleving. 

Faqta is ontwikkeld om een invulling te geven aan leerlinggericht onderwijs. Het is om leerlingen te verwonderen, uit te dagen en hun eigen talent te laten ontdekken. We doen dat door een andere manier van aanbieden en een andere manier van leren: 

  • Met onderwerpen in samenhang
  • Door een multimediale en interactieve aanpak
  • Gericht op samenwerken
  • Vanuit eigenaarschap vover je eigen leerproces

Faqta ondersteunt een leerling om zich voor te bereiden op de toekomst.  We helpen bij de vraag: "Wat wil je weten en kunnen?". We stimuleren de attitude tot een leven lang leren, om kansen te benutten en mogelijkheden te creëren om je eigen koers te bepalen, zodat je richting kunt geven aan je eigen toekomst.