Woordenlijst Faqta

In deze woordenlijst komen vaak terugkomende woorden terug van Faqta. Sommige woorden kunnen lastig te begrijpen zijn. Daarom wordt er in dit artikel uitgelegd wat deze woorden betekenen en waar je ze kan vinden op Faqta.

Achtergrondinformatie

In dit bestand (PDF) staat beschreven welke kennis je per deel gaat behandelen. Hier lees je ook extra ideeën over wat je in de klas nog kunt doen of bespreken. Zie in de video waar je de achtergrondinformatie kan vinden. 

Activiteiten (groep 1/2)

Verschillende thematische hoekactiviteiten passend bij een thema. Als leerkracht kun je zelf kiezen welke van deze activiteiten je wilt doen met de groep.

Afsluitingsactiviteiten (groep 1/2)

Activiteit om een deel van een thema op een leuke, gedenkwaardige manier af te sluiten. Deze kan je vinden door de volgende video te volgen.

Belangrijke woorden

Woordenlijst met belangrijke begrippen die voorkomen tijdens een thema. Deze woorden worden aangeboden om het begrip en de woordenschat van je leerlingen te vergroten. Deze staan onder elk thema bij 'Downloads.'

Coach

Je stimuleert het zelfstandig leren en volgt het leerproces met het dashboard.

Coachvragen

Vraag die je kunt stellen om het denkproces van de leerling op gang te helpen tijdens het werken aan een doeboekopdracht.

Deel

Een overkoepelend onderwerp binnen een thema. Een thema bestaat uit vier delen en één deel bestaat uit drie tegels. De delen kan je vinden nadat je een thema hebt geselecteerd. Zie ook de volgende video.

Deelbeschrijving

In dit bestand (PDF) vind je per deel een beschrijving van de inhoud per tegel. Je leest hier ook hoe je de les(sen) kunt voorbereiden. Zie ook de video.

Dit ga je ontdekken

Deze tegel kun je gebruiken voor een centrale start en leuke introductie van een thema. In deze tegels vind je een introducerende video of plaat, passend bij het thema en de leerdoelen.

Doeboek

Verwerkingsopdrachten boek die wordt aangeboden per thema. Voor groep 5 t/m 8 is er per tegel een gekoppelde doeboekopdracht. Voor groep 3/4 is er een doeboekopdracht bij elk deel. Hiermee werken de leerlingen aan kennis verwerking en de 21e-eeuwse vaardigheden. 

Doeboek instructievideo

Elke derde tegel van een deel is een doeboek instructievideo. In deze video wordt de doeboekopdracht uitgelegd die aansluit op dat deel. 

Evaluatieblad

Werkblad waarmee de leerling kan reflecteren op een afgesloten thema. Daarnaast biedt het evaluatieblad ruimte om na elke les samen te vatten wat de leerling heeft geleerd.

Faqta Talent

Talentonderwerpen met allerlei thema’s, waarmee leerlingen een eigen onderzoek kunnen uitvoeren en oefenen met het onderzoekscyclus. 

Handleiding doeboek

In dit bestand (PDF) vind je een praktische handleiding voor de begeleiding van de doeboek opdrachten. Je vindt onder andere: benodigdheden, instructies, coachvragen en een antwoordmodel. 

Hoofdperspectief

Het hoofdonderwerp van een thema. Dit vormt de rode draad. Themavoorbereiding: In dit overkoepelende bestand (PDF) staat de inhoud van het thema en de tegels overzichtelijk beschreven.

Jaarplanning

Overzicht van alle thema’s die je wilt doorlopen in een schooljaar.

Instructiekaarten (groep 1/2)

Stapsgewijze instructie voor leerlingen die aan de slag gaan met hun eigen onderzoek. Er zijn instructies voor verschillende verwerkingsvormen beschikbaar (bijv. voorstelling, muurkracht en poster). 

Kennistegels

Informatieve slides over een subonderwerp van een deel. In een tegel staan zowel educatieve video’s als verschillende soorten verwerkingsvragen (sleep-, meerkeuze- en open vragen). 

Kieskaarten (groep 1/2)

Verschillende bladen waarop de soort activiteit staat afgebeeld. Je kunt deze ophangen op het kiesbord voor tijdens het activiteitenprogramma.

Leerplatform (leerlingomgeving)

Leerlingen loggen in met de pincode van jouw groep in de leerplatform. Zij hebben alleen toegang tot de thema’s die jij hebt klaargezet in de jaarplanning. 

Leerplatform (leerkrachtomgeving)

Op het digitale leerplatform vind je alles wat jij nodig hebt om jouw Faqta thema’s en lessen te geven. Als leerkracht heb je toegang tot alle thema’s bekijken en benodigdheden inclusief online trainingen en de leerlingomgeving.

Multiperspectief

Een onderwerp vanuit verschillende vakgebieden bekijken zoals geschiedenis, burgerschap en aardrijkskunde. Alle Faqta thema’s hebben meerdere perspectieven, dat is een multiperspectief.

Onderzoekend leren (groep 5 t/m 8)

Ter verdieping op een thema is er vaak een Faqta Talent onderwerp beschikbaar. Hiermee werken en oefenen de leerlingen met onderzoekend leren. 

Reflectieblad

Werkblad waarmee de leerling kan reflecteren op een afgesloten thema. Daarnaast biedt het reflectieblad ruimte om samen te vatten wat de leerling tijdens het thema heeft geleerd. 

Samenvatting

Uitgeschreven samenvatting van de stof uit een thema. Dit kan worden gebruikt als voorbereiding voor de toets. 

Start met voorbereiden

Op deze pagina vind je alle informatie om het thema en je lessen mee voor te bereiden. 

Thema’s

Een lessenreeks van geïntegreerde vakken. Met één onderwerp als hoofdperspectief. 

Toets

Toets bestaande uit meerkeuzevragen over een thema. Deze toets kan ter afsluiting worden ingezet en is gericht op het toetsen van kennis. Je kunt hem zowel digitaal als op papier afnemen. 

Verdiepingsvragen

Vraag die je ter verdieping kunt stellen op de kennis uit een tegel. Per tegel vind je één verdiepingsvraag. 

Voorbeeldplanning

Een voorbeeld van een jaarplanning. In de voorbeeldplanningen werk je kerndoeldekkend en zijn ook doorgaande leerlijnen te vinden. 

Voortgangsblad

Werkblad waarmee de leerling kan bijhouden welke tegels die heeft doorlopen. Kan tevens gebruikt worden om de tegels te beoordelen.

Werkblad

Verwerkingsblad per deel (groep 3 en 4) en per tegel (groep 5 t/m 8). Het werkblad daagt de leerlingen cognitief uit. De vragen zijn gericht op de kennis uit de tegels.

Wie is waar

Op deze pagina kun je de voortgang van de groep bekijken. Je ziet hier per leerling aan welke opdracht ze werken en welke antwoorden ze al hebben ingevuld. 

Zelf onderzoeken

Een extra tegel aansluitend op een thema. Deze is bedoeld als differentiatiemateriaal. De ‘zelf onderzoeken’ tegel biedt de benodigde kennis om een onderzoeksvraag op te stellen én te beantwoorden.