De Taxonomie van Bloom

In dit artikel lees je hoe de taxonomie van Bloom is verwerkt in Faqta.

Alle groepen Alle vakgebieden

Faqta heeft veel soorten lesmaterialen die je tijdens de les kunt inzetten. Jij kiest welk lesmateriaal je inzet, maar het is dan nog niet altijd duidelijk wat voor soort kennis je leerlingen ontwikkelen. In dit artikel lees je waar het verschillende lesmateriaal van Faqta valt onder de Taxonomie van Bloom.

Taxonomie van Bloom

De Taxonomie van Bloom kun je gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende kennisniveau's en een gewenst eindniveau voor je leerlingen te bepalen. Hieronder kun je in het kort lezen over de verschillende kennisniveau's. 

In de Taxonomie van Bloom wordt een onderscheid gemaakt tussen: lage denkvaardigheden en hoge denkvaardigheden. Er is sprake van lagere denkvaardigheden als opdrachten of vragen een beroep doen op het onthouden, begrijpen of toepassen van kennis. Er is sprake van hogere denkvaardigheden als opdrachten of vragen een beroep doen op het analyseren, evalueren of creëren van kennis. 

Faqta en de Taxonomie van Bloom

Tijdens de voorbereiding van je Faqta lessen, kun je ook nadenken wat je gewenste beheersingsniveau is. Afhankelijk van het beheersingsniveau dat je wilt bereiken, kun je lesmateriaal inzetten. Wil je dat leerlingen kennis onthouden of wil je dat ze er ook op kunnen reflecteren? Maak hier zelf de keuze in. Hieronder lees je welk lesmateriaal past bij lage en hogere denkvaardigheden uit de Taxonomie van Bloom.

  • Met de kennistegels oefenen leerlingen vooral met het onthouden, begrijpen en reproduceren van informatie en kennis. Hier vind je dus vooral de lagere denkvaardigheden. 
  • In de doeboeken wordt er voornamelijk gewerkt aan de 21e eeuwse vaardigheden. Leerlingen geven regelmatig hun mening over een onderwerp of voeren een proefje uit. Er wordt dus vooral met hogere denkvaardigheden geoefend.  
  • Met Faqta Talent kunnen leerlingen een eigen onderzoekje uitvoeren over een onderwerp die zij interessant vinden. Onderzoeksvaardigheden vallen onder de hogere denkvaardigheden van de Taxonomie van Bloom.
  • In de werkbladen worden verdiepende kennisvragen gesteld over het onderwerp uit de kennistegel. Hiermee oefen je vooral de lagere denkvaardigheden.
  • De samenvatting (PDF) biedt een overzicht van alle kennis in een thema. Deze kunnen leerlingen gebruiken voor het leren van de toets. Hiermee oefenen leerlingen met de lagere denkvaardigheden. 
  • De (digitale) toets bestaat uit meerkeuzevragen over het thema. Deze toetst is gericht op kennis en toetst dus de lagere denkvaardigheden. 
  • Met de belangrijke woorden kunnen leerlingen aan hun woordenschat werken. Leerlingen oefenen met de lage denkvaardigheden. 

Luister je liever dan dat je leest? Bekijk dan de video.