1. Onze kennisbank
  2. Opbouw lesmateriaal
  3. Wereldoriëntatie voor groep 5 t/m 8

Opbouw van Faqta Wereld versie 2

In dit artikel lees je wat de opbouw is van de nieuwe wereldoriëntatie thema's.

Groep 5 t/m 8 Wereldoriëntatie

Bij Faqta hechten we veel waarde aan feedback, omdat we continu willen blijven verbeteren. We vinden het ook belangrijk dat onze thema's goed aansluiten bij de behoeften van leerkrachten zoals jij. Daarom hebben we onze wereldoriëntatie thema's vernieuwd op basis van jouw feedback. Deze nieuwe thema's behoren tot Faqta Wereld versie 2. In dit artikel kun je lezen welke verbeteringen we hebben doorgevoerd in Faqta Wereld versie 2.

Voor een overzicht van alle thema's die behoren tot Faqta Wereld versie 2, bekijk dan dit artikel

De opbouw van een deel 

De opbouw van een deel (drie tegels) is vernieuwd. Bij Faqta Wereld versie 1 hebben de drie tegels die één deel opmaken dezelfde functie, namelijk het overdragen van kennis. Op basis van de feedback hebben we meer diepgang aangebracht in de tegels. In de thema's van Faqta Wereld versie 2 ziet één deel er als volgt uit:

Eén deel kun je dus ongeveer in twee lessen behandelen. Tegel 1 en 2 worden behandeld in de eerste les (45 - 60 min) en tegel 3 wordt behandeld in de tweede les (45 - 60 min). Lees hieronder meer over het verschil tussen de eerste en de tweede les in Faqta Wereld versie 2.

De eerste les

De eerste les bestaat uit het doorlopen van de eerste twee tegels en het maken van de bijpassende verwerking. De eerste twee tegels per deel zijn kortere kennistegels, die ongeveer 10 minuten per tegel in beslag nemen. De bijbehorende verwerking (de doeboekopdracht of het werkblad) zijn ook kleiner. De doeboekopdrachten in de eerste les duren niet langer dan 15 minuten en er zijn minder materialen voor nodig die niet al standaard op school aanwezig zijn (zoals pen en papier). Op basis van de feedback zijn de doeboekopdrachten van de eerste twee tegels kleiner gemaakt, zodat ze makkelijker in te zetten zijn tijdens de les. 

De tweede les

In de tweede les doorloop je de derde tegel en maken de leerlingen de bijpassende verwerking. In deze les staat verdieping centraal. De derde tegel van een deel biedt een diepere uitwerking van de onderwerpen die in de eerste twee tegels zijn behandeld en duurt ongeveer 15 minuten. De bijbehorende doeboekopdracht is ook uitgebreider en neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Voor deze meer uitgebreide doeboekopdrachten zijn er vaker wel extra materialen nodig die niet standaard op school aanwezig zijn. Voor de tweede les van een deel is het dus aan te raden om van te voren de materialenlijst door te nemen en de opdracht voor te bereiden. Wanneer je minder tijd hebt voor deze les is het overigens ook mogelijk om het werkblad in te zetten.

Opbouw van een tegel

De opbouw van de tegels zijn ook vernieuwd in Faqta Wereld versie 2. Op basis van de feedback hebben we meer uitdaging aangebracht in de tegels door de opbouw en de vragen in de tegels te vernieuwen. De opbouw van de nieuwe tegels is als volgt: 

  • Voorafgaand aan elke video wordt er een activeringsvraag gesteld. Met de activeringsvraag worden de leerlingen alvast aan het denken gezet over het onderwerp van de video die ze gaan kijken.
  • De leerlingen kijken een educatieve video.
  • Vervolgens worden er vragen gesteld over de inhoud van de video. Er wordt in de thema's van Faqta Wereld versie 2 onderscheid gemaakt tussen twee soorten vragen: kennisvragen en inzichtsvragen. De kennisvraag richt zich op een lager denkniveau, omdat er letterlijke kennis uit de video wordt gevraagd. De inzichtsvraag richt zich daarentegen op een hoger denkniveau. Er wordt geen letterlijke kennis gevraagd, maar er wordt beroep gedaan op het inzicht van de leerlingen. 
  • Als onderdeel van de nieuwe thema's zijn er kennistekstjes toegevoegd aan sommige tegels. Dit is een stukje tekst met informatie over het onderwerp uit de tegel. Op deze manier kan er ook gewerkt worden aan leesvaardigheid tijdens het doorlopen van de tegels. 
  • Aan het einde van elk deel (in de derde tegel) is er een samenvattingsvraag toegevoegd. In de samenvattingsvraag plaatsen de leerlingen woorden of zinnen op de juiste plek in een woordweb.

De tegels van de nieuwe thema's (Faqta Wereld versie 2) bevatten geen open vragen meer, zodat alle vragen te beoordelen zijn.

Het leerkracht- en lesmateriaal

Het leerkracht- en lesmateriaal is ook vernieuwd in de thema's van Faqta Wereld versie 2. Lees in dit artikel meer over het nieuwe leerkracht- en lesmateriaal.

Naast de vernieuwingen in het artikel, krijgen de doeboeken ook een nieuwe vormgeving. Zoals hierboven al is beschreven, zijn de doeboekopdrachten passend bij de eerste twee tegels wat kleiner. Deze nemen één pagina in beslag, duren ongeveer 15 minuten en vereisen weinig tot geen materialen. De doeboekopdrachten passend bij de derde tegel zijn groter. Deze nemen twee pagina's in beslag, duren ongeveer 30 tot 45 minuten en vereisen meer materialen. In z'n geheel zijn in de doeboekopdrachten meer schrijfopdrachten toegevoegd. Deze opdrachten zijn bijvoorbeeld goed in te zetten met taal.

Bekijk een voorbeeld van een doeboekopdracht van het nieuwe groep 5 thema "Bijzondere beroepen":