Ontwikkelingsgericht onderwijs en Faqta

In dit artikel lees je op welke manier Faqta geschikt is voor ontwikkelingsgericht onderwijs.

Alle groepen Alle vakgebieden

Bij scholen voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Het doel is om steeds een stapje verder te zetten in de ontwikkeling en de leerling klaar te stomen voor de samenleving van morgen. Een mooie visie, maar niet altijd even makkelijk om te realiseren. Het leerplatform van Faqta biedt veel mogelijkheden om dit te verwezenlijken. Nieuwsgierig? Lees hieronder meer over OGO en de mogelijkheden met Faqta. 

Wat is OGO?

Ontwikkelingsgericht onderwijs is gebaseerd op de theorie van leerpsycholoog Lev Vygotsky en werkt met een aantal principes. Hieronder staan deze kort beschreven.

 • Zone van naaste ontwikkeling. Dit is hetgeen wat de leerling met hulp kan (maar niet zonder hulp). Leeractiviteiten in deze 'zone' zijn het meest effectief. 
 • Brede persoonsontwikkeling. Hier gaat het om de ontwikkeling van alle intelligenties. Deze ontwikkeling wordt niet alleen beïnvloed door de leerkracht, maar ook door de cultuur en context. 
 • Zingeving. Onderwerpen sluiten aan bij de interesses van de leerling. Het geleerde wordt daarnaast toegepast in verschillende contexten. 
 • Ontwikkelbare leerling. De ontwikkeling van de leerling is altijd te beïnvloeden. Betekenisvolle leeractiviteiten dragen bij aan een positieve ontwikkeling. 
 • Nadruk op reflectie en observatie. De leerkracht observeert wat de leerlingen interessant vinden en waar ze staan in hun ontwikkeling. Op basis van reflectie past de leerkracht het onderwijsaanbod aan.

Wil je een meer uitgebreide beschrijving van ontwikkelingsgericht onderwijs? Dan raden wij dit artikel aan. 

OGO en de mogelijkheden met Faqta

Faqta kent grote overeenkomsten met OGO. Hieronder worden de principes van boven aangehaald die Faqta verwerkt in haar leerplatform.

 • Wie-is-waar pagina. Met deze pagina kun je de voortgang van jouw leerlingen bijhouden. Je hebt op één pagina het overzicht van al je leerlingen. In combinatie met observatie in de klas, geeft dit zicht op welke leerlingen meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben (zone van naaste ontwikkeling). 
 • Doeboekopdrachten. De opdrachten uit het doeboek spreken leerlingen aan op verschillende intelligentieniveau's. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld in samenwerking een probleem op lossen of iets visueel weergeven (brede persoonsontwikkeling). 
 • De Faqta Wereld-thema's. Alle Faqta Wereld-thema's hebben een multiperspectief. Dit betekent dat een onderwerp uit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Verder zijn er ontzettend veel verschillende thema's om uit te kiezen, dus er is altijd wel iets wat aanspreekt op de interesses van jouw leerlingen (zingeving).
 • Faqta Talent. Faqta Talent bestaat uit kleinere thema's over veel verschillende soorten onderwerpen. Je kunt er dus voor kiezen om leerlingen zelf een thema uit te laten zoeken die ze interessant vinden (zingeving). 
 • Eigen onderzoek. Naast het doorlopen van de thema's kunnen leerlingen een eigen onderzoekje uitvoeren. Je kunt leerlingen zelf laten kiezen over welk onderwerp ze meer willen weten. Lees hier meer over het uitvoeren van een eigen onderzoek (ontwikkelbare leerling).
 • Evaluatieblad. Op het evaluatieblad kunnen leerlingen opschrijven wat ze hebben geleerd en nog willen leren. Dit blad kun je vervolgens als leerkracht gebruiken om thema's te kiezen die aansluiten op de interesses van jouw leerlingen (reflectie en observatie).