Met het doeboek een betere leeservaring voor leerlingen met dyslexie

In dit artikel lees je hoe leerlingen met dyslexie een betere leeservaring hebben met het doeboek van Faqta.

Groep 3 t/m 8 Wereldoriëntatie & Burgerschap

Voor leerlingen met dyslexie, ADD of ADHD is lezen soms lastig door de verstoorde concentratie. Ze hebben moeite met het bereiken van het einde van de zin, vooral als deze lang is. In het doeboek van Faqta is er daarom goed nagedacht hoe we de leeservaring voor deze leerlingen beter kunnen maken. In dit artikel lees je hoe we dat doen. 

  • Er wordt in de doeboeken een schreefloos lettertype gebruikt. Schreefloze lettertypes geven minder ruis en een rustiger letterbeeld vergeleken met een schreef-lettertype (bijvoorbeeld: times new roman). 
  • In de doeboeken voor groep 5 en 6 is corps (lettergrootte) 11 gebruikt. Dit is een relatief groot lettertype en maakt het lezen ook makkelijker. 
  • De regelafstand in de doeboeken is ruim. Er is voldoende wit tussen de regels, zodat ze niet halverwege in elkaar oplossen. 
  • Cursief wordt vrijwel altijd vermeden in het doeboek. Om een woord te benadrukken wordt gebruik gemaakt van boldook dat leest rustiger.
  • Over het algemeen staat tekst in smallere blokken en is het niet uitgesmeerd over de hele breedte van de pagina. Ook hiermee voorkomen we dat kinderen halverwege de zin de weg kwijt raken.

In het doeboek van Faqta werken leerlingen aan 21e-eeuwse vaardigheden. Ben je benieuwd hoe? Lees dan dit artikel.

Een betere leeservaring op het leerplatform

Naast de opmaak van het doeboek, kun je ook op het leerplatform een betere leeservaring creëren voor leerlingen met dyslexie, ADHD of ADD. Je kunt instellen om tekst voor te laten lezen op het leerplatform. Lees in dit artikel hoe je dit kunt instellen.