1. Onze kennisbank
  2. Instellingen
  3. De Faqta omgeving aanpassen aan jouw werkwijze

Koppeling maken met Parnassys

Op het moment is er geen koppeling beschikbaar tussen Faqta en Parnassys.

Alle groepen Alle vakgebieden

Op het moment is er geen koppeling beschikbaar tussen Faqta en Parnassys. Houdt onze website in de gaten over eventuele updates hierover.