Zo sluiten de Lezen toetsen aan op de LVS-toetsen

In dit artikel lees je hoe de toetsen van Faqta Lezen leerlingen voorbereiden op leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen zoals de Cito en IEP.

Groepen 5 t/m 8 Begrijpend Lezen

LVS-toetsen zoals de Cito of IEP, zijn bedoelt om leerlingen systematisch te volgen over de jaren heen. Daarom is er voor Faqta Lezen een toets ontwikkeld die leerlingen voorbereid op dit type toetsen. Dit geeft jouw als leerkracht weer inzicht in de huidige begrijpend leesvaardigheid van je leerlingen en op welke gebieden ze nog verder kunnen groeien. Op deze manier worden zowel jij als je leerlingen goed voorbereid op de LVS-toetsen. Benieuwd hoe? Lees dan verder.

Hoe ziet de toets eruit?

De toets van Faqta Lezen bestaat uit 18 multiple-choice vragen die gaan over drie teksten. Zowel de onderwerpen van de teksten als de verschillende tekstsoorten sluiten aan op het doorlopen thema. De toetsen kunnen zowel digitaal als op papier worden afgenomen. 

Per tekst worden er zes vragen gesteld. Deze vragen toetsen elk één van de volgende zes domeinen: 

  • Woordenschat. Wat bedoelt de schrijver met ‘koekje van eigen deeg’ in de eerste alinea?
  • Begrip. Wat doet het dier uit het gedicht het liefst iedere dag?
  • Interpreteren. Wat wil de schrijver vooral bereiken met deze tekst?
  • Opzoeken. Wat is de bron van deze tekst?
  • Samenvatten. Wat moet er op de plaats van het vraagteken komen te staan? 
  • Evalueren. Drie kinderen praten over de tekst. Wie geeft zijn mening?

Deze domeinen komen voort uit het Referentiekader Taal en de domeinen waar Leerling in Beeld en Bureau ICE op toetsen bij hun begrijpend lezen toets. Verder zijn de vragen aangepast op het niveau van de groep en sluit de vraagstelling aan op de Cito en IEP toetsen. 

Faqta Lezen biedt naast de toets nog allerlei andere manieren om een thema af te sluiten. Op deze manier kun je de begrijpend leesvaardigheid van je leerlingen op verschillende manieren beoordelen.

Extra ondersteuning

Als leerkracht krijg je met de toetsresultaten inzicht in hoe jouw leerlingen scoren op de hierboven genoemde zes domeinen. Je kunt op basis van deze informatie passende ondersteuning bieden aan je leerlingen. Bijvoorbeeld als een leerling laag scoort op het domein 'woordenschat', kun je deze leerling ter extra ondersteuning de belangrijke woorden-tegel laten doorlopen, eventueel voorafgaand aan de les. 

Verder zijn er oefenbladen beschikbaar die leerlingen nog verder voorbereiden op het maken van de toets (naast het doorlopen van het thema). Leerlingen krijgen ook hier drie verschillende teksten, die overeenkomen in tekstsoort en tekstonderwerp met het Faqta Lezen thema. Per tekst worden er vier in plaats van zes vragen gesteld. De oefenbladen kunnen in de klas of als huiswerk gemaakt worden.