Faqta Lezen in groep 4

Lees in dit artikel wat je in groep 4 kunt doen voor begrijpend lezen met Faqta

Groep 4 Begrijpend Lezen

Naast de Lezen-thema's voor groep 5 t/m 8 zijn er ook voor groep 4 Lezen-thema's beschikbaar. In dit artikel staat beschreven hoe de Lezen-thema's voor groep 4 zijn opgebouwd.

Wat is Faqta Lezen?

Met Faqta Lezen werk je aan de vaardigheid begrijpend lezen en kun je altijd werken met onderwerpen die aansluiten bij je Faqta Wereld lessen. Dit draagt bij aan thematisch onderwijs. Faqta Lezen berust op de close reading aanpak. De teksten zijn authentiek en uitdagend: het zijn rijke teksten die je in het echte leven ook tegen kan komen. Lees hier meer over Faqta Lezen voor groep 5 t/m 8. 

Faqta Lezen voor groep 4

De Lezen-thema's voor groep 4 dienen als instap voor begrijpend lezen in groep 5 t/m 8. Met deze thema's kan groep 4 alvast kennis maken met de close reading aanpak en een start maken met begrijpend lezen. Lezen in groep 4 is daarom met name gericht op close reading fase 1: tekstbeschouwing. In deze fase krijgen de leerlingen een algemeen beeld van de tekst. De Lezen-thema's voor groep 4 vind je in kanaal Lezen Junior (zie de afbeelding hieronder).

Opbouw van een Lezen-thema in groep 4

In groep 4 behandel je om de week één tekst uit het Lezen-thema. In totaal zijn er twee informatieve teksten (tekst A en B) en één instructieve tekst (tekst C) beschikbaar. De teksten sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen en hun AVI-niveau. 

Over één tekst doe je een week, verspreid over twee lessen van ieder 30 minuten. De tekst wordt niet herlezen, dus de close reading cyclus wordt niet volledig doorlopen. Bekijk de tabel voor een overzicht:

  Week 1 Week 3 Week 5 (afsluitweek) Extra 
Tijd 2 x 30 min 2 x 30 min    
Soort les

Informatieve tekst A 

-voorspellen

-modelen

- tekst lezen 

- werkblad 1

Informatieve tekst B

- voorspellen

- modelen

- tekst lezen

- werkblad 1

Instructieve tekst      C

 

- Met doe opdracht

 

 

Differentiatie materiaal:

 

- Woordenschat

- Boekenlijst

 

Het lezen van tekst C is optioneel. Deze tekst met een bijbehorende doe-opdracht is te vinden onder de "Zelf-onderzoeken"-tegel op de themapagina. Dit kan worden ingezet als afsluitingsmogelijkheid in week 5. 

Tip: Wil je elke week tijd besteden aan lezen? Raadpleeg dan de "Boekenlijst" op de "Lesgeven"-pagina voor boeksuggesties die passen bij het thema.