Zelf een doorlopende leerlijn voor onderzoeksvaardigheden ontwikkelen

Lees in dit artikel hoe je zelf een doorlopende leerlijn kunt ontwikkelen voor onderzoeksvaardigheden.

Alle groepen Onderzoekend leren en Talentontwikkelling

Wil jij met je team meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden? Met Faqta kun je een eigen doorlopende leerlijn maken, waarbij leerlingen elk jaar steeds een beetje beter worden in deze vaardigheden. Alleen is het belangrijk dat je eerst een aantal punten met je collega's hebt overlegd, zodat de stof goed kan aansluiten op elkaar. Meer weten? Lees dit artikel voor meer informatie. 

Onderzoekend leren en Faqta

Er is veel materiaal beschikbaar op het leerplatform van Faqta om aan de slag te gaan met onderzoekend leren: 

 • Ten eerste is er een groot aanbod extra thema's beschikbaar voor leerlingen uit de bovenbouw (Faqta Talent). Deze Talent-thema's bestaan uit drie kennistegels en kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als je leerling een eigen onderzoekje wilt doen en/of een nieuw onderwerp wilt verkennen.
 • Daarnaast is er bij elk regulier thema een "Zelf onderzoeken" knop waarmee leerlingen (die bijv. tijd over hebben) een verdiepend onderzoekje kunnen uitvoeren over dat thema. Zie ook de afbeelding hieronder: 
 • Voor groep 3 en 4 kun je ook een start maken met onderzoekend leren. Voor deze groepen is er ook bij elk thema een zelf onderzoeken knop. Leerlingen krijgen extra informatie over het onderwerp van het thema en mogen vervolgens zelf een onderzoeksvraag uitwerken met één van de presentatie hulpbladen

Doorlopende leerlijn ontwikkelen 

Met gebruik van de verschillende materialen die Faqta aanbiedt, kun je een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden ontwikkelen met je team. Hieronder lees je een aantal vragen waar je samen met je team een antwoord op kunt formuleren.

 1. Welk stappenplan willen jullie inzetten voor welke groep? Welke groepen gaan aan de slag met de presentatie-hulpbladen en welke groepen volgen het reguliere stappenplan (ga naar "Afsluiting" op de "Lesgeven"-pagina en bekijk onder het kopje "Zelf onderzoeken"' het lesmateriaal)?
 2. Hoe leren de leerlingen 'betrouwbare informatie vinden' en andere 'executieve functies'? Er is bijvoorbeeld voor groep 5 t/m 8  een projectboek (PDF) beschikbaar, waarin wordt uitgelegd hoe je informatie kunt opzoeken via google en betrouwbare bronnen kunt selecteren (ga naar "Afsluiting" op de "Lesgeven"-pagina en bekijk onder het kopje "Zelf onderzoeken" het tweede punt 'Uitvoeren onderzoek"). 
 3. Welke onderzoeksfases hebben de focus in welke groepen? Hieronder een voorbeeld: 

  Groep 4: Bedenken van hoe/wat/waarom vragen.

  Groep 5/6: Bedenken van een onderzoeksvraag en presenteren.

  Groep 7: Bedenken van een onderzoeksvraag, een onderzoek opzetten en presenteren.

  Groep 8: Bedenken van een onderzoeksvraag, een onderzoek opzetten, een onderzoek uitvoeren, conclusies trekken en presenteren. 

 4. Hoeveel/welke presentatievormen moet welke groep kunnen inzetten? Faqta biedt presentatie-hulpbladen voor het maken van een tentoonstelling, voorstelling, poster, ontwerp, muurkrant, demonstratie, nieuwsbericht, lapbook, werkstuk en presentatie.
 5. Hoe richt je beoordeling, evaluatie en reflectie in? Zo kun je bijvoorbeeld een portfolio inzetten als je in de beoordeling meer wilt focussen op de ontwikkeling en groei van leerlingen. Je kunt ook dit artikel raadplegen voor de verschillende afsluitende materialen van Faqta.