Dit zijn de concept kerndoelen voor Digitale Geletterdheid

In dit artikel lees je wat de recent gepubliceerde concept kerndoelen Digitale Geletterdheid inhouden.

Alle groepen Digitale Geletterdheid

Onze maatschappij wordt steeds meer digitaal. Het is erg belangrijk dat leerlingen hierop worden voorbereid en leren omgaan met digitale middelen. De recent gepubliceerde concept kerndoelen digitale geletterdheid beschrijven welke kennis en vaardigheden hiervoor nodig zijn. In dit artikel staan deze concept kerndoelen kort uitgelegd. 

Wat zijn concept kerndoelen?

Vanuit het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft SLO de opdracht gekregen om kerndoelen te ontwikkelen voor onder andere Digitale Geletterdheid. De kerndoelen zelf zijn op dit moment nog in ontwikkeling, maar de concept kerndoelen zijn recent gepubliceerd. Aan de hand van de feedback die hierover wordt ontvangen, zullen de kerndoelen worden aangescherpt. Het is dus de bedoeling dat scholen een start gaan maken met de implementatie van de concept kerndoelen. Lees hieronder in een kort overzicht wat de concept kerndoelen voor digitale geletterdheid inhouden. 

Dit zijn de concept kerndoelen voor digitale geletterdheid

Er zijn in totaal negen concept kerndoelen uitgebracht voor digitale geletterdheid. Deze zijn opgedeeld in drie onderdelen; A, B en C. Onderdeel A bestaat uit vijf kerndoelen onderdeel B en C bestaan beide uit twee kerndoelen. Hieronder worden ze nader toegelicht.

A Praktische kennis & vaardigheden Dit onderdeel bestaat uit vijf kerndoelen en vormt de basis van het leergebied digitale geletterdheid. De praktische kennis en vaardigheden die in dit onderdeel worden opgedaan, zijn belangrijke middelen om de kerndoelen in onderdeel B en C succesvol te kunnen ontwikkelen. De kerndoelen zijn: 

 1. Digitale systemen. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling zet digitale systemen functioneel in." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Het aanmaken van een logische mappenstructuur, met duidelijke bestandsnamen'.
 2. Digitale media en informatie. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling navigeert doelgericht in het digitale media- en informatielandschap voor het verwerven en verwerken van informatie." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Formuleren van simpele zoektermen voor een zoekmachine'.
 3. Veiligheid en privacy. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling gaat veilig om met digitale systemen, data en de privacy van zichzelf en anderen." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Het belang van veilige wachtwoorden bespreken en deze (zo nodig) opstellen'. 
 4. Data. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling verkent het gebruik van data en dataverwerking." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Het gebruik van data bij het oplossen van misdaden als voorbeeld bespreken (camerabeelden gecombineerd met gsmgegevens)'.
 5. Artificiële intelligentie (AI). Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling verkent hoe AI-systemen werken." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Beschrijven dat AI gebruikt wordt voor bijvoorbeeld spraakherkenning, chatbots of aanbevelingen op sociale media'.

B Ontwerpen en maken Dit onderdeel bestaat uit twee kerndoelen, waarvan het overkoepelende doel is om met technologie te kunnen ontwerpen en maken. De kerndoelen zijn:

 1. Creëren met digitale technologie. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling gebruikt passende strategieën bij het creëren en gebruiken van verschillende typen digitale producten". Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Verkenning van verschillende digitale tools om media te maken,
  zoals presentatiesoftware'.
 2. Programmeren. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling programmeert een computerprogramma met behulp van computational denkstrategieën." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Het programmeren van een game die reageert op gebruikersinvoer'. 

C Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving Dit onderdeel bestaat uit twee kerndoelen, waarvan het overkoepelende doel is om de impact van digitale ontwikkelen op de samenleving en op jezelf te begrijpen. De kerndoelen zijn: 

 1. Digitale technologie, jezelf en de ander. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling maakt weloverwogen keuzes bij het gebruik van digitale technologie en digitale media." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'Bespreken en in kaart brengen van de schermtijd van de
  leerlingen'. 
 2. Digitale technologie, de samenleving en de wereld. Dit kerndoel heeft als doelzin: "De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden." Voor dit doel kun je bijvoorbeeld denken aan; 'De vraag bespreken wat er gebeurt als een robot voor een deel van de tijd de leraar zou vervangen'. 

Voor meer informatie kun je het kerndoelenboekje van SLO bekijken. 

Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling, 2024.