De zelf-onderzoeken tegel van Faqta Wereld versie 2

Lees in dit artikel welke vernieuwingen zijn aangebracht in de zelf-onderzoeken tegel van Faqta Wereld versie 2.

Groep 4 t/m 8 Wereldoriëntatie

Faqta kun je op verschillende manieren inzetten, afhankelijk van wat past bij jou als leerkracht, je klas en de visie van je school. Je kunt ervoor kiezen om vooral nadruk te leggen op het overdragen van kennis, maar je kunt er ook voor kiezen om met Faqta te focussen op onderzoekend leren. Wanneer je  geïnteresseerde bent in onderzoekend leren, is de "Zelf-onderzoeken"-tegel een goede plek om te beginnen. In deze tegel kunnen de leerlingen een verdieping maken op het thema middels een eigen onderzoekje. Aan de hand van feedback van gebruikers is deze tegel vernieuwd in Faqta Wereld versie 2. Lees in dit artikel welke vernieuwingen er zijn gemaakt.  

De vernieuwde Zelf-onderzoeken tegel voor groep 5 t/m 8

De vernieuwde "Zelf-onderzoeken"-tegel van Faqta Wereld versie 2 neemt leerlingen beter mee in het doen van onderzoek. Onderwerpen die in deze tegel naar voren komen zijn: 'Wat is onderzoek doen? Wat is een goede onderzoeksvraag? Welke soorten vragen zijn er? Hoe stel je een onderzoeksvraag op?'.

De "Zelf-onderzoeken"-tegel heeft een vaste opbouw, bestaande uit een generiek deel (dit komt in elke zelf-onderzoeken tegel voor) en een specifiek deel (dit heeft een specifieke invulling op basis van het thema). Het generieke deel bestaat uit: 

 1. Video - Onderzoek doen: In deze educatieve video leren de leerlingen wat onderzoek doen is, hoe je een onderzoek begint, wat een goede onderzoeksvraag is én hoe je deze vraag opstelt. Er worden drie criteria geïntroduceerd waaraan een goede onderzoeksvraag moet voldoen. Dit voorkomt dat leerlingen zonder enige richting een onderzoeksvraag opstellen.
 2. Sleepvraag: Na de eerste video oefenen de leerlingen met de kennis die ze in de video hebben opgedaan aan de hand van een sleepvraag. Daarin worden zes onderzoeksvragen getoond, waarna de leerling moet bepalen of het goede vragen zijn of niet.
 3. Video - Verschillende vragen: In de tweede generieke video leren de leerlingen over gesloten en open vragen. Daarnaast wordt ingegaan op de w-vragen en h-vraag. Aan de hand van verschillende voorbeelden horen leerlingen hoe je minder goede onderzoeksvragen kunt ombuigen naar goede onderzoeksvragen.
 4. Vragenmachientje: Nadat de leerlingen hebben geleerd wat een goede onderzoeksvraag is en hoe je deze opstelt, wordt het vragenmachientje geïntroduceerd. Het vragenmachientje is een middel om te controleren of de opgestelde vraag een goede onderzoeksvraag is. De stappen van het vragenmachientje worden stap voor stap toegelicht. Zie ook de afbeelding hieronder:

Vervolgens start het specifieke deel, die bestaat uit: 

 1. Introductie onderwerp: Er wordt een onderwerp passend bij het thema geïntroduceerd en leerlingen worden geprikkeld om vast over dit onderwerp na te denken. Dit sluit aan bij de eerste fase van de onderzoekscyclus: verwonderen.
 2. Video - Onderwerp afhankelijk: Vervolgens wordt er in een educatieve video informatie over dit onderwerp gegeven. Hierdoor wordt aangesloten bij de tweede fase van de onderzoekscyclus: verdiepen.
 3. Sleepvragen: Na het verdiepen oefenen de leerlingen nogmaals met het beoordelen van onderzoeksvragen, ditmaal passend bij het thema. Er wordt geoefend door middel van een sleepvraag en een vraag waarbij ze drie onderzoeksvragen moeten ranken van goed naar slecht.
 4. Op onderzoek uit: Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Stappen drie tot en met zes van de onderzoekscyclus kunnen nu doorlopen worden. Hiervoor krijgen de leerlingen drie opties. Leerlingen kunnen kiezen tussen verbreden (passend bij een Talent-thema), verdiepen (zelf onderzoeksvraag bij onderwerp passend bij thema kiezen/bedenken) of ontdekken (zelf een Talent-thema kiezen). Er worden goede voorbeelden van onderzoeksvragen passend bij het thema gegeven.

Kortom, met de "Zelf-onderzoeken"-tegel van Faqta kunnen leerlingen alle stappen van de onderzoekscyclus doorlopen. Het is ook mogelijk om slechts een deel van de onderzoekscyclus te doorlopen, als je wilt dat leerlingen kennismaken met het proces van onderzoek doen.

De vernieuwde Zelf-onderzoeken tegel voor groep 4

De "Zelf-onderzoeken"-tegel in Faqta Wereld versie 2 is voor groep 4 ook aangepast. In groep 4 gaat onderzoekend leren er voornamelijk om dat de leerlingen nieuwsgierigheid gaan tonen. De leerlingen hoeven nog geen correcte onderzoeksvragen op te stellen. Daarom wordt er voor groep 4 niet gebruik gemaakt van het vragenmachientje of uitlegvideo's over onderzoek doen. De opbouw is als volgt: 

 1. Introductie onderwerp: In de tegel wordt er één onderwerp ter verdieping op het thema aangeboden. 
 2. Video - Onderwerp afhankelijk: Vervolgens komen er één of meerdere educatieve video('s) over dit onderwerp langs. De leerlingen kunnen middels deze video's zich verdiepen in het onderwerp.
 3. Klikplaat: Daarna wordt er een klikplaat getoond, waarbij leerlingen nog meer leren over het onderwerp. In deze klikplaat staan ook een aantal voorbeeld onderzoeksvragen per stukje informatie. Zo raken de leerlingen geprikkeld en krijgen ze een idee van mogelijke onderzoeksonderwerpen.
 4. Aan de slag: De tegel wordt afgesloten met de ‘aan de slag’-slide. Daarin worden enkele voorstellen van onderzoeksvragen gegeven. Leerlingen mogen zelf een onderwerp kiezen en kiezen daarna een presentatievorm. Deze slide is hetzelfde gebleven als bij Faqta Wereld versie 1.

Let op! Vanaf augustus 2024 zullen er thema's van Faqta Wereld versie 2 voor groep 4 beschikbaar komen op het leerplatform. Bekijk in dit artikel wanneer welke thema's live komen.