De referentieniveau's en domeinen van Faqta Lezen

In dit artikel lees je naar welke referentieniveau's je toewerkt met Faqta Lezen en hoe jij de LVS-toets domeinen kan gebruiken voor een optimale voortgang van je leerlingen.

Groepen 5 t/m 8 Begrijpend Lezen

Als leerkracht wil je dat je leerlingen aan het eind van hun basisschoolperiode klaar zijn om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Het Referentiekader taal geeft als leidraad aan wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten beheersen op het gebied van taal. Het is een handig hulpmiddel voor jou als leerkracht om in te schatten op welk niveau je leerlingen het beste kunnen doorstromen. Het referentiekader bestaat uit verschillende referentieniveaus, waarbij 1F het minimale eindniveau is voor taal, maar het gewenste niveau ligt natuurlijk een stukje hoger. Faqta Lezen helpt jouw leerlingen om dit eindniveau te behalen en zelfs te overtreffen! Lees in dit artikel hoe we met Faqta Lezen streven naar een referentieniveau van 1S of zelfs 2F. 

Opbouw van de leerlijn Faqta Lezen

De Faqta Lezen leerlijn is opgebouwd aan de hand van de kerndoelen zoals beschreven in TULE van SLO. Dit is de verplichte inhoud die scholen moeten behandelen. Door de inhoud te behandelen is het doel dat leerlingen een bepaald beheersingsniveau krijgen. Dit wordt weerspiegeld in de referentieniveaus. Een hogere beheersing gaat samen met een hoger referentieniveau. Daarom wordt er in de Faqta Lezen thema's van groep 7 rekening te houden met de leerstoflijnen voor 1F en in groep 8 afwisselend met 1F en 2F. Hiermee worden leerlingen optimaal voorbereid op het voortgezet onderwijs. Maar hoe werk je hier met je leerlingen naartoe?

Door in elk Faqta Lezen thema bezig te zijn met zes domeinen: Woordenschat, Begrip, Interpreteren, Opzoeken, Samenvatten en Evalueren. Dit zijn dezelfde zes domeinen die worden aangehouden bij de LVS-toetsen van Cito en IEP. Door hiermee aan de slag te gaan weet je zeker dat je iedere leerling optimaal voorbereid en klaarstoomt voor de volgende jaargang.

Opzet van het Thema

Ben je bezig met een Faqta Lezen thema en wil je weten met welk domein je bezig bent? Kijk dan op de lesgeven-pagina. Bij de tegels waarbij de leerlingen actief aan de slag gaan met de tekst doormiddel van een werkblad en/of klassengesprek, staat aangegeven met welk domein(en) je leerlingen oefenen (zie de afbeelding hieronder).

Meer weten? 

Lees in dit artikel hoe je inzicht kunt krijgen in het beheersingsniveau van je leerlingen door gebruik van de toets.

Lees in dit artikel hoe je als leerkracht inzicht kunt krijgen in het beheersingsniveau van je leerlingen door te observeren. 

Tip: Door het Faqta Lezen thema te doorlopen, oefenen je leerlingen de vaardigheden van elk van de zes domeinen. Maar sommige leerlingen kunnen met één of misschien wel meerdere domeinen extra moeite hebben. Het is dus fijn als je weet aan welke domeinen jij als leerkracht extra aandacht kan besteden.