De opbouw van een Faqta les groep 1/2

In dit artikel lees je meer over hoe een Faqta les is opgebouwd in de groep 1 en 2.

Groep 1/2 Alle vakgebieden

Hoe geef je nu een Faqta les aan kleuters? In dit artikel wordt uitgelegd welke elementen in de les zitten en hoe deze gebruikt worden. Kijk op onderstaande afbeelding voor de verschillende fases in de les. Onder de afbeelding worden deze verder uitgewerkt. 

Introduceer het thema 

Een thema voorbereiden

Het thema bereid je voor met de themavoorbereiding (PDF). Hierin staat een overzicht van de lessen, een overzicht van de hoek- en klassikale activiteiten en meer. Dit is allemaal te vinden op de lesgeven-pagina onder het kopje 'Themavoorbereiding'. Zie onderstaande afbeelding en klik op de icoontjes om meer te weten te komen.

1) Start de les

Een les voorbereiden

Om een les voor te kunnen bereiden, kan je de themavoorbereiding (PDF) ook per tegel bekijken. Kijk hiervoor op de lesgeven-pagina bij de beschrijving van een specifieke tegel (zie ook afbeelding hieronder). In dit bestand vind je informatie over de leerstof van die tegel.

Op de lesgeven-pagina kun je ook per tegel hoekactiviteiten selecteren, waarna je de bijbehorende handleiding te zien krijgt. Je kunt kiezen uit de aanbevolen hoekactiviteit, deze is speciaal uitgezocht voor de tegel. Je kunt er echter ook kiezen voor zelf activiteit(en) selecteren. Als je hierop klikt, opent de activiteitencatalogus en kun je kiezen uit een breed aanbod aan hoekactiviteiten. Zodra je de gewenste hoekactiviteit hebt geselecteerd, krijg je onder leerkrachtenmateriaal de juiste handleiding (PDF) te zien. Hierin staan de benodigde materialen, instructie, leerdoelen en niveaudifferentiatie voor de jongste, middelste en oudste kleuter. Zie de afbeelding hieronder waar de icoontjes laten zien waar je wat kunt vinden.

De les geven

Elke les begint met de video’s en opdrachten die op het leerplatform staan. Het behandelen van
de tegel op het digibord neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Een tegel bestaat altijd uit een
aantal vaste onderdelen. De leerlingen beginnen met een herhaling van de vorige les. Daarna
krijgen zij twee informatiefilmpjes en twee verwerkingsvragen. Vervolgens herhalen jullie de
themawoorden. Daarna volgt er een thematische taal- en rekenvraag. 

2) De leerlingen gaan nu aan de slag met de activiteiten

Na het bekijken van de tegel kunnen de leerlingen aan de slag met één van de hoekactiviteiten. De uitleg voor de verschillende activiteiten is te vinden op de activiteitencatalogus (PDF). Je kunt zelf een keuze maken in welke hoek- en klassikale activiteiten je wilt aanbieden. Er zijn ook klassikale activiteiten die je kunt doen ter opening of afsluiting van een deel. 
Aan de hand van de kieskaarten (PDF) kan je de hoeken inrichten en kunnen de leerlingen aan de slag. Klik voor een voorbeeld op de icoontjes in onderstaande afbeelding:

In de afbeelding hieronder is een taalactiviteit te zien. Klik op het icoontje om deze te kunnen bekijken.

3) Sluit de les af in de kring

Sluit de les gezamenlijk af in de kring en blik alvast met de leerlingen vooruit op de volgende les. Bij elk deel staat een suggestie voor een klassikale activiteit om het onderwerp op een leuke, gedenkwaardige manier af te sluiten.

Rol van de leerkracht

De rol van de leerkracht is tijdens de Faqta-les de inspirator, de coach en de begeleider. Inspireer
de leerlingen tijdens de klassikale start met de Dit ga je ontdekken tegel. Laat ze verwonderen over diverse onderwerpen en stimuleer hun denken met de verdiepingsvragen. 

Het bekijken van de tegel en de instructie voor de activiteiten is leerkrachtgestuurd. Ook is één van de activiteiten in een hoek meer leerkrachtgestuurd. De leerkracht begeleidt en coacht het geleerde, zowel op het gebied van kennis als vaardigheden en bijvoorbeeld tijdens het samenwerken. Als de andere leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met de activiteiten kan de leerkracht coachen en begeleiden waar nodig. Aan het einde van de les blikt de leerkracht terug (feedback), maar ook alvast vooruit (feedforward) op de volgende les en wat er van de leerlingen wordt verwacht.

Lees meer over het lesgeven in groep 1/2 in dit informatieblad.