Coachend lesgeven bij eigen onderzoek

In dit artikel lees je hoe je coaching kunt inzetten wanneer leerlingen werken aan een eigen onderzoekje.

Groepen 5 t/m 8 Onderzoekend leren en Talentontwikkeling

Naast het doorlopen van de thema's, is het met Faqta mogelijk om een eigen onderzoek uit te voeren. Dit kan met Faqta Talent. Bij het uitvoeren van een eigen onderzoek staat niet het eindproduct, maar het onderzoeksproces centraal. Lees in dit artikel hoe je coaching kunt inzetten voor de begeleiding van dit proces. 

Onderzoekende houding stimuleren

Tijdens het doen van een eigen onderzoek met Faqta Talent, leren leerlingen de denkstappen voor het doen van een onderzoek. Dit is vaak moeilijk voor leerlingen, maar gelukkig kunnen ze dit wel leren. Hoe meer routine ze opbouwen, hoe makkelijker het voor ze wordt om de stappen in de juiste volgorde te doen. 

Lees hieronder 4 tips om de onderzoekende houding bij leerlingen te stimuleren middels coaching. Deze tips zijn met elk Faqta thema in te zetten. 

  1. Speel in op de intrinsieke motivatie. Stimuleer intrinsieke motivatie door ruimte te maken voor de natuurlijke nieuwsgierigheid van je leerlingen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld toe te laten dat leerlingen onderzoek doen over onderwerpen die buiten de Talent-onderwerpen vallen. Het belangrijkste is dat de leerling de vraag zelf heeft gesteld en daardoor echt opzoek wilt naar het antwoord. 
  2. Laat leerlingen zelf een onderzoeksvraag bedenken. Dit is niet alleen belangrijk voor de intrinsieke motivatie, maar ook voor het leerproces. Faqta heeft een flowchart gemaakt voor het opstellen van een eigen onderzoeksvraag, zodat leerlingen hiermee kunnen oefenen. Als je leerling een gebrekkige vraag opstelt, verbeter hem dan niet gelijk. Laat deze leerling een deel van het onderzoeksproces doorlopen, zodat die leert wat een mogelijk gevolg is van die vraagstelling. Je kunt later samen de vraag herformuleren. Belangrijk is dat je leerling de vraag zelf bedacht heeft, waardoor het antwoord ook beter onthouden.  
  3. Maak duidelijke afspraken over bronnen en materialen. Als je werkt met Faqta Talent, hebben je leerlingen via de "Zelf-onderzoeken"-tegel altijd toegang tot de hulpbladen. Waarschijnlijk hebben ze ook toegang tot het internet. Maar mogen ze ook gebruik maken van boeken, experts vragen om informatie en/of iets uitproberen in het techniek lokaal? Het is fijn voor jou en je leerlingen om hier van te voren duidelijke afspraken over te maken. 
  4. Laat leerlingen een passende presentatievorm kiezen. Leerlingen hebben toegang tot verschillende presentatie-hulpbladen via de "Zelf-onderzoeken"-tegel. Stimuleer je leerlingen om een presentatievorm te kiezen die past bij hen als leerling en/of bij het onderzoek. Tip: print de hulpbladen uit zodat ze altijd klaar liggen voor gebruik.