Coachend lesgeven

In dit artikel vind je tips voor coachend lesgeven met Faqta.

Groep 4 t/m 8 Alle vakgebieden

Als leerkracht neem je gedurende de dag steeds verschillende rollen in. Je verwelkomt je klas als gastheer. Je leert je leerlingen kennis, attitudes en vaardigheden aan als didacticus. En je sluit je les ook weer op een leuke manier af. Eén van de rollen die je kunt innemen als leerkracht, is die van coach. Zeker als je je meer wilt richten op de ontwikkeling van vaardigheden en/of een onderzoekende leerhouding, is het waardevol om coach toe te voegen aan je 'repertoire'. Lees in dit artikel handige tips die je kunt gebruiken als coachende leerkracht. 

Wat is coachend lesgeven?

Maar eerst, wat betekent het eigenlijk om een coachende rol in te nemen? Het doel van coachend lesgeven is om meer eigenaarschap, zelf-regulatie en motivatie te stimuleren bij je leerlingen. Als leerkracht neem je hiervoor een stapje naar achter, je bent minder aan het woord. Je laat in plaats daarvan je leerlingen meer dingen zelf uitzoeken. Hierbij geef je natuurlijk wel de nodige ondersteuning en feedback om leerlingen te begeleiden in dit proces. 

Je hoofddoelen als coach zijn: 'klassenmanagement', 'hulp bieden' en 'verrijking aanbieden'. 

Coachend lesgeven met Faqta

Als je hebt besloten dat je je met Faqta meer wilt richten op de ontwikkeling van vaardigheden en/of op een onderzoekende leerhouding, wordt coachend lesgeven steeds belangrijker. In het volgende deel lees je een aantal concrete tips die je kunt inzetten tijdens de Faqta les om coachend les te geven. Deze tips zijn met elk Faqta thema in te zetten, tenzij anders staat aangegeven. 

  1. Creëer een optimale sfeer om te leren. Duidelijke afspraken kunnen bijdragen aan een positief leerklimaat. Weten je leerlingen bijvoorbeeld waar alles te vinden is? En, weten ze wat ze moeten doen als ze jouw hulp nodig hebben? Zorg dat je leerlingen hiervan op de hoogte zijn. 
  2. Zorg dat de juiste leerlingen met elkaar samenwerken. Als leerlingen in duo's samenwerken, is het belangrijk dat je de juiste leerlingen met elkaar samen zet. Het is bijvoorbeeld geen goed duo wanneer één leerling vooral het werk doet of wanneer het té gezellig is. In zo'n situatie kan het leren van één of meerdere leerlingen worden belemmerd. Als een duo dus niet goed samenwerkt, spreek ze hierop aan en/of laat ze de volgende les niet meer samenwerken. 
  3. Gebruik de wie-is-waar pagina. Op de "Wie-is-waar"-pagina staat veel nuttige informatie voor jou als leerkracht. Hou deze dus goed in de gaten als leerlingen zelfstandig of in groepjes werken. Check ook wat je op de wie-is-waar-pagina ziet met wat er gebeurt in de klas. Misschien zie je bijvoorbeeld op de wie-is-waar-pagina dat een duo een video heeft over geslagen en vervolgens alle vragen pas goed heeft na correctie. Controleer wat er gebeurt in de klas (misschien gokken ze alle antwoorden ) en spreek ze hier eventueel op aan.
  4. Stel richtvragen. Met coachend lesgeven is het belangrijk dat je geen antwoorden voorzegt. Je kunt leerlingen wel begeleiden naar het juiste antwoord. Dit kun je doen door richtvragen te stellen. Een richtvraag helpt de denkstappen om tot het juiste antwoord te komen, expliciet te maken. Bijvoorbeeld 'Waar zou de informatie kunnen staan die je hiervoor nodig hebt?'. 
  5. Gebruik de coachvragen. De thema's waarvan het lesmateriaal is vernieuwd, hebben coachvragen in de themavoorbereiding. Onder verwerkingsvorm één (het doeboek), vind je deze coachvragen. De coachvragen zijn in te zetten als richtvraag om leerlingen verder te helpen bij het maken van de doeboekopdrachten. Alle themavoorbereidingen van Faqta Wereld versie 2 bevatten coachvragen. 
  6. Maak gebruik van differentiatie. Om in te spelen op de leerbehoeften van leerlingen, kun je waar nodig extra ondersteuning of juist extra uitdaging bieden. Als een duo bijvoorbeeld snel door de stof heen gaat, kun je ze een eigen vraag laten stellen over de tegel. Als ze deze vraag in de les kunnen beantwoorden, kunnen ze dit bijvoorbeeld presenteren aan het eind van de les. Faqta biedt nog veel meer differentiatiemogelijkheden. Lees hier in dit artikel meer over.

Wil je meer weten over coachen wanneer je leerlingen werken aan een eigen onderzoekje? Lees dan dit artikel