21e-eeuwse vaardigheden toepassen

In dit artikel lees je hoe je leerlingen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden met Faqta.

Alle groepen Alle vakgebieden

In onze samenleving is het ontzettend belangrijk dat leerlingen kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken en kunnen omgaan met digitale apparaten. Maar hoe ontwikkelen je leerlingen deze vaardigheden? Met Faqta werken leerlingen aan deze 21e-eeuwse vaardigheden. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden?

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden, kennis en houdingen die belangrijk zijn om succesvol te functioneren in onze huidige samenleving. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten wanneer er onjuiste informatie op het internet wordt verspreid. Of hoe je omgaat met online pestgedrag. Bekijk het plaatje hieronder voor een overzicht van alle vaardigheden.

Vaardigheden_compleet (1)

Weet jij als leerkracht welke 21e-eeuwse vaardigheden in jouw klas aandacht krijgen?
Met deze quickscan kun je achterhalen hoeveel aandacht je nu zelf aan 21e-eeuwse vaardigheden besteedt. Via de quickscan kun je jezelf ook vergelijken met je collega’s. Download de quickscan voor leerkrachten op slo.nl

Hoe werken leerlingen aan 21e-eeuwse vaardigheden binnen Faqta?

Faqta biedt veel verschillende mogelijkheden om te werken aan 21e-eeuwse vaardigheden in de klas. Zo maken we ook gebruik van de taxonomie van Bloom voor de verdeling van vaardigheden in ons lesmateriaal. Lees hieronder wat je allemaal kunt doen: 

  • Werken in de doeboeken: Naast het doorlopen van de Faqta thema's, kunnen jouw leerlingen verwerkingsopdrachten maken in het doeboek. Met de doeboeken werken leerlingen hoofdzakelijk aan de 21e-eeuwse vaardigheden. 
    • Een voorbeeld is de opdracht Over drijven uit het groep 4 thema 'Onderweg'. In deze doeboekopdracht bouwen leerlingen in groepjes een bootje en voeren een drijftest uit. Vervolgens kijken de leerlingen hoe ze het bootje nog beter kunnen laten drijven, passen de verbeteringen toe en proberen de drijftest nog een keer. Met deze opdracht werken de leerlingen aan de vaardigheden: creatief denken, onderzoek doen, samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en een ontwerp maken. 
  • Werken in duo's: Je kunt ervoor kiezen om leerlingen de kennistegels in duo's te laten doorlopen en/of samen de doeboekopdrachten te laten maken. Op deze manier kunnen ze werken aan de vaardigheden 'samenwerken en communiceren'.
  • Zelfstandig werken: Je kunt er ook voor kiezen om leerlingen zelfstandig de kennistegels te laten doorlopen. Op deze manier kunnen ze werken aan de vaardigheid 'zelfregulering'. 
  • Eigen onderzoek: Als laatste kun je ervoor kiezen om leerlingen een eigen onderzoekje te laten doen. Door zelf te onderzoeken, werken leerlingen onder andere aan 'problemen oplossen en kritisch denken'. 

Er is dus veel mogelijk binnen Faqta om te werken aan 21e-eeuwse vaardigheden. Misschien wil je alleen jouw leerlingen laten werken in duo's. Of wil je dat leerlingen zelfstandig een onderzoekje doen. Dat kan allemaal. Jij kiest de manier die bij jou past.