Over de methode Wereld & Talent

Hier vind je alles over de methode Faqta Wereld & Talent

Wouter Delken avatar
18 artikelen in deze collectie
Geschreven door Wouter Delken

Welke mogelijkheid tot zelfreflectie is er voor leerlingen (zoals met het gebruik van rubrics)

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoe lang is de termijn van de licentie die je neemt?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat zijn de kosten van Faqta Wereld & Talent?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is er een implementatietraining nodig voor Faqta Wereld & Talent en zo ja hoe intensief?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In welke mate is het mogelijk om de methodiek aan te laten sluiten bij de onderwijskundige visie van de school?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In welke mate is er ruimte om aan te sluiten bij de actualiteit en belevingswereld van de kinderen?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is het mogelijk om met schoolprojecten te werken binnen Faqta Wereld & Talent?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zijn de vakken echt geïntegreerd? Of is er nog een splitsing in aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, biologie?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wordt er gewerkt met rijke onderzoeksvragen binnen Faqta Wereld & Talent?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoe is de verhouding digitaal / niet-digitaal binnen Faqta Wereld & Talent?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is het mogelijk om groepsdoorbrekend met Faqta Wereld & Talent te werken?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is Faqta Wereld & Talent werkbaar voor invalleraren?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoeveel tijd voorbereiding vraagt Faqta Wereld & Talent per lesuur? Moet er nog veel materiaal door de leraren ontwikkeld worden?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In welke mate zijn de 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd in Faqta Wereld & Talent?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is Faqta Wereld & Talent voor groep 1-8 of alleen voor groep 3-8?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Is er met Faqta Wereld & Talent een verbinding met rekenen / taal / lezen of is deze verbinding gemakkelijk te maken?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Werkt Faqta Wereld & Talent leraargestuurd of biedt deze juist veel mogelijkheden voor zelfsturing van de leerlingen?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voldoet Faqta Wereld & Talent aan de kerndoelen?

Wouter Delken avatar
Geschreven door Wouter Delken
Meer dan een week geleden bijgewerkt