Het  reflectiemateriaal hebben we gemaakt in een vorm die past bij de  belevingswereld van kinderen. Geen rubrics, maar evaluatiebladen waarbij zij  met een woordweb laten zien wat zij geleerd hebben, en ster-ratings waarmee  zij laten zien in hoeverre zij (of hun klasgenootjes) zich hebben ontwikkeld  op gebied van vaardigheden. Faqta Wereld & Talent werkt vanuit een  portfoliovisie. Op verzoek van veel scholen ontwikkelen we nu een methodiek  om het portfolio te kunnen beoordelen.   

Heeft u het antwoord gevonden?