Faqta Wereld & Talent is niet ontwikkeld als methode met een vast stramien, maar als een  totaalprogramma dat aan kan sluiten bij de onderwijsvisie van praktisch  iedere school. Onze visie is de school krachtig gereedschap te geven om  invulling te geven aan toekomstbestendig onderwijs. Er zijn meerdere routes  door ons programma. De school en de leerkracht beslissen dus zelf hoe zij  Faqta willen inzetten. Leerlinggestuurd of leerkrachtgestuurd; coachend  lesgeven; cooperatief leren; vakgericht of met schoolbrede projecten. Wij  bieden actief ondersteuning en begeleiding om Faqta zo in te zetten dat jij  er les mee geeft zoals jij dat wilt.  

Heeft u het antwoord gevonden?