De  kennis wordt digitaal aangeboden met behulp van educatieve filmpjes, prenten  en uitleg. De leerkracht kan er zelf voor kiezen om een eigen verhaal of  extra uitleg, in welke vorm dan ook, toe te voegen. Faqta ondersteunt dit met  extra sturingsmateriaal voor de leerkracht met achtergrondinformatie en  coachvragen die een leerkracht tijdens de les kan gebruiken. De verwerking van de opdrachten en  activiteiten is op papier, zodat de 21e eeuwse  vaardigheden goed uitgewerkt en geoefend kunnen worden. Hieronder vallen ook proefjes en creatieve  opdrachten.  

Heeft u het antwoord gevonden?