Jazeker.  In de lesbeschrijvingen zie je wat de leerlingen per les leren en welke  activiteiten er gedaan worden. Het dashboard houdt bij waar de leerlingen  zijn gebleven binnen het thema, dus heel handig als je samen op 1 groep  staat. De opdrachten zijn zeer gestructureerd en kunnen eenvoudig overgenomen  worden. Als er gewerkt wordt met de Talentlijn is het zinvol als leerkracht  om te weten waar de kinderen zich bevinden in het onderzoeksproces binnen het  betreffende Talentonderwerp.  

Heeft u het antwoord gevonden?