Op de  leeromgeving en met de verwerkingsopdrachten en activiteiten in de doeboeken  oefenen de leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden. We doen dit vanuit een  opbouw gebaseeerd op de taxonomie van Bloom, waar we toewerken naar het  hogere orde denken. Eerst verwerven ze kennis over een onderwerp via de  leeromgeving en verwerken ze de kennis aan de hand van verwerkingsopdrachten  zodat ze de kennis leren toepassen en er inzicht ontstaat. Vervolgens gaan ze  met de opgedane kennis ook iets doen. De leerlingen moeten bijvoorbeeld een  onderzoek uitvoeren waarbij ze online informatie moeten opzoeken, een ontwerp  maken, we geven ze een artikel of een stelling waar ze hun mening geven na  een bronnenonderzoek of ze moeten samen een oplossing voor een probleem  bedenken en dit presenteren. Samenwerken en communicatie is een integraal  onderdeel van Faqta. Deze opdrachten zijn opgesteld aan de hand van de  meervoudige intelligentietheorie van Garder. Spelenderwijs oefenen kinderen  zo verschillende intelligentiegebieden binnen diverse contexten. Op de  leeromgeving werken leerlingen in principe altijd in tweetallen en bij de  activiteiten werk je veel samen in groepjes. Naast de 21e eeuwse vaardigheden  leren de leerlingen ook de volledige onderzoekscyclus te doorlopen door een  onderzoek uit te voeren met eigen leervragen.  

Heeft u het antwoord gevonden?